Huyệt Toản Trúc và những công dụng mà huyệt mang lại

Tên gọi và đặc tính của huyệt
Theo ghi chép, tên gọi “trúc” bắt nguồn từ rễ tre, ẩn dụ ở đây là chỉ đôi lông mày, “toản” nghĩa là dồn toàn tâm, toàn lực vào vị trí đó. Ngoài ra, huyệt vị này còn có tên gọi khác là Toàn Trúc, Quang Minh, Trụ Nguyên, Tại Viên,… Huyệt Toản Trúc là huyệt vị thứ 36 trong hệ thống huyệt đạo cơ thể người.